Uitleg retour en garantie proces:

Retour:

Heb je per ongeluk een onderdeel verkeerd besteld of ben je toch niet helemaal tevreden over de aankoop, dan mag je deze vanzelfsprekend retourneren. Je hebt na aankoop een zichtperiode van 14 dagen, wanneer binnen deze 14 dagen het onderdeel wordt geretourneerd krijg je het volledige bedrag van het onderdeel terug.

Er zijn wel een aantal voorwaarden verbonden aan de to retourneren onderdelen omdat deze door ons weer als nieuw verkocht moeten kunnen worden:

  • Het onderdeel moet in de originele verpakking zitten en deze verpakking mag niet beschreven of beplakt zijn. Is dit wel het geval wordt er 25% ingehouden.
  • Onderdelen die al gemonteerd zijn geweest kunnen niet retour.
  • Elektrische onderdelen die uit de verpakking zijn gehaald kunnen niet retour omdat wij de werking ervan moeilijk kunnen controleren.
  • Boeken uit de verpakking kunnen niet retour i.v.m. copyright.
  • Speciaal voor jou bestelde of geprepareerde onderdelen kunnen niet retour.
  • Onderdelen waarbij in de omschrijving specifiek staat vermeld dat ze niet geretourneerd kunnen worden.

Retourneren is op eigen kosten, maar het mag ook in de winkel in Someren worden afgegeven.

Dit retourrecht geldt niet voor de in B vermelde zaken en voor zaken die beschadigd of gebruikt zijn. De terug te zenden zaken dienen voldoende te zijn gefrankeerd. Het risico van verzending en het bewijs van verzending berusten bij de koper. Indien de zaken ongebruikt en onbeschadigd zijn, en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaald verkoper de betaalde prijs, met uitzondering van de verzendkosten zo spoedig mogelijk zaken terug, danwel wordt binnen 7 dagen na ontvangst van de zaken een credit nota verstuurd die in mindering mag worden gebracht op lopende of komende facturen.

Garantie:

Mocht het voorkomen dat een onderdeel mankementen is gaan vertonen, dan vinden we dat heel vervelend en gaan we dit oplossen. Op enkele uitzonderingen na heb je op ieder onderdeel fabrieksgarantie. De garantietermijn is per onderdeel en fabrikant verschillend, maar minimaal de wettelijke termijn.

De onderdelen waar een beperkte vorm van garantie op rust zijn:

  • Onderdelen die in een hogere kwaliteit Ieverbaar zijn. Kies je voor een mindere kwaliteit dan weet je dat de levensduur van dit onderdeel vaak aanzienlijk korter is dan hetzelfde onderdeel in A-kwaliteit. Hier wordt rekening mee gehouden bij de garantiebepaling.
  • Elektrische onderdelen, deze worden per geval bekeken.
  • Onderdelen bedoeld voor tuning, racing en off-road gebruik.

Verkoper garandeert dat de zaken op het moment van verzending geen gebreken hebben die de waarde of de deugdelijkheid voor normaal gebruik opheffen of wezenlijk verminderen.

Voorts heeft de koper recht op garantie van de fabrikant van de geleverde goederen. De koper dient de zaken binnen 14 dagen na ontvangst op volledigheid en eventuele gebreken te controleren en dient in geval van een afwijking per omgaande te reclameren. In geval van verborgen gebreken dient de mededeling onmiddellijk na de vaststelling van het verborgen gebrek te geschieden. Reclamaties dienen voorzien te zijn van een korte omschrijving van het gebrek en een kopie van de factuur.

Indien een gebrekkig goed is geleverd mag verkoper naar keuze, het gebrekkige goed repareren of een vervangende levering uitvoeren. Indien reparatie niet mogelijk blijkt te zijn, of geen acceptabele vervangende levering plaatsvindt, mag de koper zich uit de overeenkomst terugtrekken.